Schelden tegen een medewerker van de 112-meldkamer, omstanders die zich bemoeien met het werk van een ambulancebemanning: het zijn niet alleen de ‘hooligans’, maar vaak heel gewone mensen die zich hieraan schuldig maken. De ontsteking hiervoor is vaak onbegrip. Zo denken veel mensen dat een ambulance altijd op bestelling komt, terwijl in werkelijkheid de meldkamer eerst bepaalt of het werkelijk een spoedeisende situatie is. Met de serious game Ambulance Control kan het publiek op een speelse manier meer inzicht krijgen in de werkwijze van ambulancezorg. Het spel is vanaf nu te spelen op www.ambulancecontrol.nl.

In Ambulance Control zit de speler op de stoel van een centralist van de meldkamer ambulancezorg. De speler beantwoordt 112-meldingen en moet door vragen te stellen beoordelen of hij wel of niet een ambulance met spoed inzet. De speler van Ambulance Control zal erachter komen dat het gevaarlijk is om een ambulance voor niets op pad te sturen: diezelfde ambulance kan op dat moment niet voor werkelijk spoedeisende gevallen worden ingezet.

De serious game moet reële verwachtingen over ambulancezorg bevorderen. Ook in werkelijkheid sturen de meldkamers ambulancezorg niet automatisch een ambulance op elke 112-melding. Ze moeten de ambulancecapaciteit vrijhouden voor levensbedreigende situaties. Ze doen daarom aan triage: ze onderzoeken volgens een vaste methode de urgentie van de melding. Ook ambulancebemanningen werken volgens deze methode. Als er geen vitale lichaamsfuncties worden bedreigd, kunnen ze een patiënt niet meenemen. Een patiënt wordt dan bijvoorbeeld doorverwezen naar de huisarts. De ambulance moet vrij blijven voor mensen die in onmiddellijk levensgevaar zijn.

Het spel Ambulance Control laat spelers zelf ervaren dat ambulancezorg levens redt, juist door verstandig om te gaan met capaciteit. Ook beseft een speler dat agressief gedrag niet alleen zeer vervelend is voor de hulpverlener, maar het de hulpverlening ook bemoeilijkt. Ambulance Control is ontwikkeld door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, met subsidie van het programma Veilig Publieke Taak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het initiatief wordt ondersteund door sectororganisatie Ambulancezorg Nederland.


Niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mischa de Bruijn, team communicatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Mdbruijn@veiligheidsregio-nhn.nl, 06 2009 2810.