Onlangs heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) een kennisplatform Onderzoek ingericht. Het kennisplatform Onderzoek is bedoeld voor RAV-medewerkers die binnen de organisatie onderzoek doen. Doel van het platform is kennis delen en samen werken aan onderzoek binnen de ambulancezorg


Uitwisselen van kennis en informatie

Binnen het platform vindt informatie-uitwisseling plaats over thema’s op het gebied van onderzoek, zowel landelijk als regionaal. Ook kunnen binnen het platform onderzoeksideeën worden gedeeld en samen onderzoeksvoorstellen worden ontwikkeld. Leden informeren elkaar via mail en via een daarvoor ingerichte extranetpagina.
 
Bijeenkomsten
Twee keer per jaar organiseert AZN een bijeenkomst voor de leden van het platform. De eerste bijeenkomst staat gepland op donderdag 9 juni a.s.
 
Interesse?

Ben je binnen jouw RAV betrokken bij onderzoek of ben je in onderzoek binnen de ambulancezorg geïnteresseerd? Sluit je dan aan bij het platform! Aanmelden voor het platform kan via Bianca Kaltofen, secretariaat AZN.
 
Vragen?

Neem contact op met Margreet Hoogeveen, programmamanager AZN.