Ambulancezorg Nederland en InEen hebben een samenwerkingskader HAP+RAV opgesteld. Het samenwerkingskader HAP+RAV is een handvat voor het vastleggen, onderhouden en verbeteren van samenwerkingsafspraken tussen huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen (RAV). In de handreiking wordt aangegeven op welke onderdelen samenwerking gewenst is en hoe deze samenwerking eruit zou kunnen zien. Ook bevat de handreiking voorbeelden van samenwerkingsafspraken.

 
Bij het opstellen van het samenwerkingskader waren vertegenwoordigers van huisartsenposten en RAV’s betrokken. Het samenwerkingskader is bestuurlijk vastgesteld door InEen en Ambulancezorg Nederland. De samenwerking tussen huisartsenpost en RAV is voortdurend in ontwikkeling. Ambulancezorg Nederland en InEen blijven in gesprek en zullen de handreiking periodiek actualiseren.

Het samenwerkingskader HAP+RAV is onderdeel van het project ‘Verbetering van de samenhang en samenwerking in de keten van acute zorg’.

Voor meer informatie over het samenwerkingskader HAP+RAV kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, programmamanager Ambulancezorg Nederland of Ella Benedictus, beleidsmedewerker InEen.