Patiënten hoeven niet bang te zijn dat zorgverzekeraars straks inzage krijgen in hun elektronische dossier en die informatie mogelijk ‘misbruiken’. Dat heeft minister Schippers gisteren in de Tweede Kamer gezegd.


Afgelopen week werd bekend dat zorgverzekeraars de drijvende kracht worden achter de doorstart van het elektronisch patiëntendossier. Tweede Kamerleden Karen Gerbrands (PVV) en Renske Leijten (SP) vreesden dat zorgverzekeraars straks ongeoorloofd de medische dossier van hun verzekerden raadplegen en hen op basis van die informatie bijvoorbeeld een aanvullende verzekering weigeren of een hogere premie vragen.

Maar volgens de minister is daar geen sprake van. ‘De elektronische dossiers zijn alleen toegankelijk voor zorgverleners. Zorgverzekeraars hebben en krijgen geen toegang.’ Wanneer de verzekeraars toch de gegevens bekijken, is er sprake van een strafbaar feit. Volgens Schippers staat daar 1 tot 4 jaar cel op.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en het College bescherming persoonsgegevens gaan toezicht houden op een correct gebruik van het elektronisch patiëntendossier. Maar de patiënt kan zelf straks ook controleren zijn eigen dossier bekijken en controleren. Schippers denkt dat patiënten nog voor de zomer hun loggegevens krijgen, waarmee ze zelf kunnen controleren wie het dossier bekeken heeft.