Zwolle, 15 februari 2016

PERSBERICHT

Minister VWS verlengt Tijdelijke wet ambulancezorg tot 2020

 
Minister Schippers van het ministerie VWS heeft de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) verlengd tot 2020. In de Twaz is geregeld dat per regio één ambulancevoorziening is aangewezen die de ambulancezorg uitvoert en de meldkamer ambulancezorg in standhoudt. “Wij zijn content met dit besluit, want de huidige wet voldoet uitstekend voor de sector. De verlenging van de Twaz biedt ons de mogelijkheid de juiste keuzes te maken voor de toekomst van de ambulancesector”, aldus Hans Simons, voorzitter AZN.
 
Keten acute zorg volop in beweging
De Twaz is sinds 1 januari 2013 van kracht. De verwachting was dat de Twaz vanaf 1 januari 2018 omgezet zou worden naar structurele wetgeving, met een ordeningswijziging voor de ambulancezorg als gevolg. AZN is blij dat de bestaande verantwoordelijkheden van de huidige 25 Regionale Ambulance Voorzieningen voorlopig in stand blijven. “Grote veranderingen in de organisatie van de ambulancezorg zijn onwenselijk, omdat de omgeving waarin ambulancezorg opereert volop in beweging is. Ook is onduidelijk hoe de landelijke meldkamer precies georganiseerd wordt en is het nog niet helder welke rol de zorgverzekeraars in de acute keten gaan spelen. Zolang dergelijke wezenlijke zaken niet zijn uitgekristalliseerd, is het onverstandig grote veranderingen in de organisatie van de ambulancezorg door te voeren” geeft Simons aan.
 
Marktwerking voorlopig van de baan
Als gevolg van de verlenging van de Twaz, is marktwerking in de ambulancezorg voorlopig van de baan. Een goede zaak, vindt Simons: “Partijen zullen zich alleen inschrijven als toekomstige aanbieder van ambulancezorg als exact bekend is wat tot het domein van de ambulancezorg behoort. Zolang de onduidelijkheden in de keten van acute zorg en rond de landelijke meldkamer voortduren, is die duidelijkheid er niet”. AZN wil nu snel verder met de ontwikkeling van nieuwe wetgeving. “Dit doen we samen met het ministerie van VWS en de partners in de keten van acute zorg. Een solide keten van acute zorg is immers van het grootste belang. Ook streven we naar een transparant bekostigingssysteem en een goede aansluiting op onze ketenpartners in de Openbare Orde en Veiligheid. De ambulancesector maakt zich de komende jaren hard voor een goede toekomst voor de ambulancezorg. Alles met het doel de beste zorg te kunnen blijven leveren voor onze patiënten”, aldus Simons.