9 februari 2016

De nieuwe cao ambulancezorg die geldt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018 is definitief. In de cao zijn de afspraken vertaald uit het onderhandelaarsakkoord van 3 november 2015. Ook is de nieuwe wetgeving toegepast en zijn diverse redactionele verbeteringen doorgevoerd door cao-partijen Ambulancezorg Nederland, FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.