Vorige maand is het project ‘Verkenning bovenregionale incidentanalyse ten behoeve van RAV’s’ gestart. Deelnemers in dit project zijn de RAV’s Hollands Midden, Flevoland, Ambulance Oost en IJsselland, in samenwerking met Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid (Stichting PvP).


Leren van elkaar
Het doel van het project is om incidenten eenduidig te classificeren, bovenregionaal te verzamelen en te analyseren. Door meldingen op een hoger aggregatieniveau te verzamelen, worden andere risico’s zichtbaar, wordt benchmarken tussen RAV’s mogelijk en wordt de meldcultuur positief beïnvloedt. Daarnaast krijgt de RAV op het niveau van individuele meldingen inzicht in de beoordeling door anderen. In deze beoordeling staan de kans op herhaling, de kans op schade en het educatief karakter centraal.
 
Analyse
In het project zijn de meldingen uit de periode 1 januari 2014 tot 30 juni 2015 verzameld. De 4 RAV’s samen stuurden bijna 1400 meldingen naar een database. In deze database worden de meldingen anoniem en goed beveiligd opgeslagen. Onlangs is de analyse van de meldingen gestart. Dit gebeurt door een ambulanceverpleegkundige in dienst van de Stichting PvP en –onder strikte geheimhouding– een drietal ambulancezorgprofessionals (centralist MKA, ambulanceverpleegkundige en –chauffeur) uit het land.
 
Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid
De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid heeft al sinds 2006 ervaring met het landelijk verzamelen en beoordelen van medicatie-gerelateerde incidenten in ziekenhuizen en openbare apotheken. Sinds enkele jaren breidt de Stichting haar werkterrein uit naar alle incidenten in de zorg, dus niet alleen medicatie-gerelateerd en is het jaarlijks aantal meldingen meer dan 20.000. Er zijn en waren projecten met diverse eerstelijns zorgverleners (huisartsen, tandartsen, verloskundigen, etc.) en meldweken. Financiering geschiedt door de zorgverleners zelf en door subsidies (bv Achmea en ministerie van VWS). Alle ziekenhuizen, een aantal zelfstandige behandelcentra, vrijwel alle openbare apotheken en een toenemend aantal individuele zorgverleners, zoals huisartsen en oogartsen, zijn aangesloten op de database.
 
Meer informatie?

Voor meer informatie over de pilot kunt u contact opnemen Annemarie Haverkamp van Stichting PvP of Margreet Hoogeveen van Ambulancezorg Nederland. Meer informatie over Stichting PvP kunt u vinden op: www.vim-digitaal.nl.