De achterbanraadplegingen over het principe-onderhandelaarsakkoord cao ambulancezorg van 3 november 2015 zijn afgerond.
Ambulancezorg Nederland heeft vernomen dat zowel CNV als FNV kunnen instemmen met het bereikte akkoord. Een meerderheid van beide achterbannen heeft ‘voor’ gestemd. Partijen gaan binnenkort aan de slag met de uitwerking van de afspraken.