Ebola update 8

9 november 2015;

Endemisch gebied gewijzigd

Op zaterdag 7 november heeft de WHO Sierra Leone ebolavrij verklaard. Ook in Guinee is het aantal nieuwe ziektegevallen de afgelopen maanden aanzienlijk gedaald. Alertheid voor introductie vanuit Guinee blijft echter wel geboden. In de triagestandaarden (bijlagen 1 t/m 1e)  van de LCI-richtlijn Virale hemorragische koortsen - filovirusssen is Sierra Leone verwijderd uit de lijst van endemische gebieden.

Deze wijziging is ook opgenomen in de Ambulancezorg app (zie LPA8; actueel).

Vragen of meer informatie?
Indien u naar aanleiding van deze update vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact op met Wim ten Wolde via w.tenwolde@ambulancezorg.nl

Deze ebola update is per mail verstuurd aan leden NVMMA, V&VN Ambulancezorg, Landelijke Protocollencommissie Ambulancezorg.
Ebola updates worden ook verspreid via de Ambulancezorg app en staan tevens op www.ambulancezorg.nl (richtlijnen/protocollen; actueel)