Ervaart u dat overheidsregels vernieuwing belemmeren? Dat regels de cliëntgerichtheid of kwaliteit van de zorg in de weg zitten? Experimenteer dan mee in de Innovatieplaats Cure. Binnen dit experiment krijgen 15 zorgaanbieders in de curatieve zorg of die domeinoverstijgend werken ruimte om bepaalde overheidsregels tijdelijk buiten werking te stellen. 
 
Minister Edith Schippers lanceert het experiment op 28 oktober in Amersfoort. Tijdens de actiedag Merkbaar minder regeldruk worden de criteria voor deelname en de aanmeldprocedure toegelicht. Tegelijkertijd brainstormen we alvast over innovatieve ideeën om regeldruk in uw organisatie aan te pakken. Het regelarme experiment is onderdeel van een brede aanpak voor het verminderen van regeldruk in de zorg. U kunt het volledige programma nalezen op www.aanpakregeldruk.nl/programma.
 
Aanmelden? Klik hier.