MRSA

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) adviseert om personen die minder dan 2 maanden geleden woonachtig zijn geweest in een instelling voor asielzoekers bij opname in zorginstellingen te screenen op MRSA in combinatie met passende infectiepreventiemaatregelen. en dit aan het ontvangende ziekenhuis te melden.

Bij deze patiënten (categorie 2) dient strikte isolatie te worden toegepast conform LPA8 protocol 2.6 Infectiepreventie.