Een brand, een storm, een ongeval. Voor de hulpdiensten routineklussen. Maar op Facebook, Twitter en Hyves wordt een incident gauw opgeblazen tot een ramp. De hulpdiensten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland beraden zich op manieren om paniek te voorkomen.

In het rapport Hoe Veilig Is Veilig beschrijft de Veiligheidsregio het regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing. Naast de gebruikelijke taken van brandweer, politie, ambulances en andere hulpdiensten wordt in het rapport ook aandacht besteed aan de belangrijke rol van communicatie tijdens een crisis. „Sinds enige tijd reageren inwoners bij dreiging met sms, Twitter en andere sociale media en moeten we ons draaiboek hierop aanpassen”, aldus het voorwoord van het rapport.

Erwin te Bokkel van de Veiligheidsregio licht toe: „Hulpdiensten hebben een systeem om een incident op te schalen. Het begint bij GRIP 1, en hoe ernstiger een incident is, hoe hoger het GRIP-nummer wordt. Bij ieder GRIP-nummer hoort een bepaalde inzet van bijvoorbeeld brandweer en ambulances, en ook van communicatiemedewerkers. Maar door de opkomst van sociale media zie je de laatste tijd steeds vaker dat een incident, bijvoorbeeld een brand of een naderende storm, helemaal niet zo ernstig is, maar dat er wel grote paniek ontstaat op sociale media. Dan is de vraag naar informatie veel groter dan waarin de GRIP-inschaling voorziet.”

Volgens Te Bokkel beraadt de Veiligheidsregio zich nu op richtlijnen voor communicatie tijdens incidenten, rampen en crises.