Het bestuur van AZN heeft op 30/09/15 het kwaliteitskader '(acute) psychiatrie ambulancezorg' vastgesteld.
Doel van dit kader is om eenduidige, landelijke kwaliteitsnormen voor de ambulancezorg vast te stellen voor patiënten waarbij een (acute) psychiatrische aandoening verondersteld wordt. Hierbij is rekening gehouden met regionale verschillen en verschillende toepassingsmogelijkheden. Met dit kader wordt tevens beoogd dat er meer duidelijkheid ontstaat bij alle direct betrokken ketenpartners (GGZ, Politie, etc.).
Klik hier voor meer >>

Implementatie:
  • RAV’s wordt gevraagd om regionale initiatieven op dit gebied te melden bij de programmanager van AZN;
  • De bestuurscommissie Kwaliteit van AZN zal de komende periode de implementatie van het kader monitoren;
  • De Landelijke Protocollencommissie gaat beoordelen of er verbeteringen van de triage en LPA nodig zijn.
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Wim ten Wolde, programmamanager.