In de media verschenen vandaag berichten waarin wordt aangekondigd dat morgen een grote landelijke werkonderbreking plaatsvindt. AZN heeft vernomen dat een aantal werkgevers een aanzegging van de FNV heeft ontvangen voor de genoemde werkonderbreking. Van een landelijke werkonderbreking is echter geen sprake.

 
 Aanvullende informatie:
  • Ambulancehulpverleners hebben nooit op de nullijn gezeten. Zij hebben, in tegenstelling tot de rijksambtenaren, al vier jaar lang één procent loonsverhoging per jaar gekregen. Daarnaast zijn de afgelopen jaren ook eenmalige uitkeringen en een dertiende maand aan hen uitgekeerd.
  • Voor de zomer was AZN in de veronderstelling dat partijen tot elkaar waren gekomen. Er lag een onderhandelingsresultaat dat CNV heeft voorgelegd aan haar achterban. De CNV leden stemden echter niet in waardoor het resultaat het niet heeft gehaald. FNV wees het onderhandelingsresultaat direct af.
  • Werkgevers hebben in reactie hierop wederom een nieuw voorstel gedaan, dat volledig tegemoet komt aan de wensen die zijn uitgesproken door vakbonden en ambulancehulpverleners; namelijk dat ambulancehulpverleners dezelfde waardering willen als ziekenhuismedewerkers. Helaas hebben de vakbonden tot nu toe ook niet positief gereageerd op dit nieuwe bod.
  • AZN beraadt zich nu wederom over de vraag hoe de onderhandelingen aan de cao tafel weer vervolgd kunnen worden. Het is werkgevers er alles aan gelegen zo snel mogelijk een goede cao af te sluiten.