Het CDA wil dat automobilisten die achter een snelrijdende ambulance aan racen, harder aanpakken. De partij is er voorstander van dat deze asociale bestuurders hun rijbewijs kwijtraken, en eventueel verplicht op cursus worden gestuurd om hun verkeersgedrag te verbeteren. Ook moeten er uniforme richtlijnen komen. Volgens CDA-Kamerlid Sander de Rouwe wordt het tijd om paal en perk te stellen aan dit gevaarlijke weggedrag. "Ik krijg signalen van ambulancebestuurders dat het heel vaak voorkomt. Het is een onderschat probleem."  "Ik wil dat er een landelijke aanpak komt. Nu is dat niet het geval: in de ene regio wordt helemaal niet ingegrepen, in de andere kom je er vanaf met een waarschuwing en op sommige plaatsen kan het je rijbewijs kosten. Ik wil dat de straffen stevig en gelijkgeschakeld worden, bijvoorbeeld rijbewijs kwijt of een asocursus."

Wegen drukker
Cijfers over het precieze aantal van dit soort overtredingen zijn er niet. Maar volgens Tjerk Hiddes van Ambulancezorg UMCG komt het 'vrijwel dagelijks' voor dat automobilisten achter hard rijdende ziekenauto's aanscheuren. "De wegen worden steeds drukker. Dan willen sommige mensen even lekker in de slipstream meeglippen. Er moet meer handhaving komen om dat tegen te gaan."

Actieplan
Volgens Hiddes, wiens werkgebied Drenthe, Limburg-Noord en delen van Friesland bestrijkt, is het vooral te danken aan de ervarenheid van de ambulancebestuurders dat er niet meer ongelukken worden veroorzaakt door deze 'ambulanceklevers'.
De Rouwe wil na het zomerreces een actieplan voorleggen aan ministers Ivo Opstelten (Justitie) en Mélanie Schultz van Haegen (Verkeer).

Melden simpeler
Naast de landelijke aanpak van daders, wil hij ook dat bestuurders van ziekenauto's overtredingen op een simpele manier kunnen melden. "Nu wordt bumperkleven door hen vaak gezien als een vervelende bijkomstigheid van het vak waar je maar mee moet leren leven, maar ik wil daar vanaf." "Het is asociaal, heel gevaarlijk voor zowel het ambulancepersoneel, de patiënt die eventueel aan boord is en andere weggebruikers. Het signaal moet zijn: dit accepteren we niet langer."

Sport
Ambulancezorg Nederland is voorstander van het instellen van uniforme regels voor vervolging. "Daar kan niemand op tegen zijn", aldus vicevoorzitter Mac Honigh. Volgens deze belangenorganisatie doen de problemen met ambulanceklevers zich vooral voor in midden- en west-Brabant. "Blijkbaar is het daar een sport."

Het Landelijk Parket Team Verkeer van het Openbaar Ministerie (OM) liet vorige week weten nog geen noodzaak te zien dit fenomeen landelijk aan te pakken. De Rouwe reageert: "Ik denk dat het OM de problematiek niet goed in kaart heeft." Hulpdiensten in Midden- en West-Brabant kondigden wel aan dat ze harder wilden gaan optreden tegen asociale automobilisten.