Zwolle, 25 augustus 2015
 

PERSBERICHT

 

Ambulancehulpverleners zijn geen rijksambtenaren

 
Ambulancehulpverleners zijn geen rijksambtenaren en vallen derhalve niet onder de cao voor rijksambtenaren. Dit beeld is mogelijk ontstaan door de uitzending van Nieuwsuur gisteravond. De cao ambulancezorg valt onder de zorgsector net als ziekenhuizen en UMC’s. De vier jaar durende nullijn is niet van toepassing op ambulancehulpverleners.
 
In het TV programma ‘Nieuwsuur’ werd aandacht besteed aan de acties die vakbond FNV voert voor een nieuwe cao voor rijksambtenaren. In dit item werd onder meer gezegd dat rijksambtenaren al vier jaar op de nullijn zitten. De uitzending bevatte veel beelden met actievoerende ambulancehulpverleners. Dit kan de suggestie wekken dat ambulancehulpverleners ook rijksambtenaren zijn en onder de cao voor rijksambtenaren vallen.
 
Ambtenarenakkoord niet van toepassing op cao ambulancezorg
De sector ambulancezorg heeft echter een eigen sectorspecifieke cao die valt onder de zorgsector. Net zoals de ziekenhuizen en UMC’s. De ambulancesector is ‘een gemengde sector’ met zowel publieke als private werkgevers. Het ambtenarenakkoord werkt daarom bijvoorbeeld niet door op de cao ambulancezorg en is slechts zijdelings van toepassing. Een deel van de ambulancehulpverleners heeft een pensioenregeling bij ABP. Wijzigingen in de pensioenregelingen zijn wel onderwerp van gesprek aan de cao tafel.
 
Ambulancehulpverleners niet op nullijn
Ambulancemedewerkers hebben nooit op de nullijn gezeten. Ze hebben, in tegenstelling tot de rijksambtenaren, al vier jaar lang één procent loonsverhoging per jaar gekregen. Daarnaast zijn de afgelopen jaren ook eenmalige uitkeringen en een dertiende maand aan hen uitgekeerd. Ook hieruit blijkt de waardering die werkgevers in de ambulancezorg hebben voor hun werknemers.
 
Goed en evenwichtig bod
Werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft de vakbonden voor de zomer een gedegen en solide voorstel gedaan, waaruit de waardering van werkgevers voor hun medewerkers blijkt. In dit bod zijn werkgevers aan zeer veel wensen van de vakbonden tegemoet gekomen. De vakbonden hebben de voorstellen, tot grote verbazing van AZN, afgewezen.
 
Vakbonden aan zet
Werkgevers begrijpen niet wat voor de vakbonden het sluiten van een goede cao nu nog in de weg staat. “Dit is uitermate betreurenswaardig voor zowel werkgevers als werknemers. Maar ook voor de sector als geheel, waar deze actieperiode ook haar weerslag op heeft”, stelt Hans Simons, voorzitter AZN. “De ambulancezorg is een prachtige sector, waar wij met elkaar trots op mogen zijn. Werkgevers hebben grote waardering voor hun medewerkers en dat hebben zij ook getoond tijdens de onderhandelingen met vakbonden. Wat ons betreft zijn de vakbonden nu aan zet. AZN is te allen tijde bereid de gesprekken met de vakbonden op ieder moment weer te vervolgen.”
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Noot voor de redactie:
Meer achtergrond- en inhoudelijke informatie over de cao ambulancezorg en de onderhandelingen vindt u op de website van AZN: http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/6592/cao-vanaf-2015.html
Persvoorlichting via Nadiene Toby, AZN: 06 20 60 30 19.