Voortgang Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ)


De verwachting is dat het kabinet aanstaande vrijdag het wetsvoorstel TWAZ bespreekt.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel is aangepast naar aanleiding van het in begin juni uitgebrachte advies van de Raad van State. Als het kabinet akkoord gaat, zal het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden worden. Na het zomerreces zal de Tweede Kamer dan het wetsvoorstel behandelen. Zoals bekend bepaalt de Tweede Kamer zelf haar agenda. De planning van VWS is er nog steeds op gericht de TWAZ per
1 januari 2012 in werking te laten treden.

Noch het (aangepaste) wetsvoorstel, noch het advies van de Raad van State zijn (op dit moment) openbaar. Om welke aanpassingen het gaat is derhalve op dit moment bij Ambulancezorg Nederland niet bekend.