Euronavigator Conference: het congres voor 112 meldkamers

Van 17 tot en met 18 september 2015 vindt 'de Euronavigator Conference' te Leiden plaats. Op dit internationale congres komen centralisten vanuit diverse landen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen op meldkamergebied.

Voor wie?

Het congres is gericht op mensen werkzaam in de Openbare Orde en Veiligheidssector (OOV).

Wat kunt u verwachten?
In een notedop: aanwezigen kunnen tijdens het congres hun voordeel doen met de kennis van de experts in het vakgebied. Ook kan men ervaringen, kennis en ideeën uitwisselen met collega’s en deelnemen aan diverse sessies naar eigen keuze.

Meer informatie
Meer informatie over het congres, het programma, de sessies, de locatie en wijze van aanmelden vindt u op de Euro Navigator website.