Zwolle, 8 juli 2015

PERSBERICHT

Onderhandelingsresultaat bereikt tussen AZN en CNV Zorg & Welzijn

Werkgeverorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) en vakbond CNV Zorg & Welzijn hebben vandaag een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de ambulancesector. De nieuwe cao geldt voor alle 5.500 ambulancemedewerkers van de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in Nederland. Het onderhandelingsresultaat kwam tot stand nadat AZN afgelopen vrijdag een voorstel heeft gedaan als ultieme poging om tot een onderhandelingsresultaat te komen. Dit na een periode van acties en werkonderbrekingen door de vakbonden.
 
Het onderhandelingsresultaat

Het onderhandelingsresultaat bevat afspraken voor een nieuwe cao met een looptijd van twee jaar (tot 1 januari 2017). In deze periode krijgen de ambulancemedewerkers onder andere een structurele loonsverhoging van 3 procent. AZN legt het onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan de eigen achterban. CNV legt het ook voor aan hun leden, zij kunnen hierover stemmen. FNV Zorg & Welzijn heeft zich tot nu toe nog niet uitgesproken over het resultaat. AZN hoopt dat de FNV alsnog bereid is het onderhandelingsresultaat te tekenen.

Tijd om vooruit te kijken

Met het onderhandelingsresultaat komt er een einde aan de impasse die was ontstaan nadat AZN en vakbonden het lange tijd niet eens konden worden over een nieuwe cao. AZN en CNV Zorg & Welzijn zijn verheugd dat de sector weer vooruit kan kijken. AZN spreekt de hoop uit dat ook FNV Zorg & Welzijn alsnog het onderhandelingsresultaat zal tekenen. “Het is een goede zaak dat er nu een nieuwe cao komt. Daarmee voorkomen we dat de al jarenlange prettige onderlinge verhoudingen in onze sector verdere schade oplopen. Ook in het kader van de patiëntveiligheid is het goed dat de acties worden beëindigd en we weer samen vooruit kunnen kijken”, reageert Hans Simons, voorzitter AZN.

Langer gezond werken

In het onderhandelingsresultaat zijn diverse afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat ambulancemedewerkers langer gezond en duurzaam inzetbaar zijn. Zo kunnen oudere medewerkers afzien van nachtdiensten, zijn er afspraken over flexibilisering en werkzekerheid gemaakt en kunnen medewerkers de uren van hun Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) vrijwillig omzetten naar een Persoonlijk Budget voor Duurzame Inzetbaarheid. Dit is slechts een greep uit de afspraken.
 
 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Noot voor de redactie: Vragen kunt u stellen aan Nadiene Toby van Ambulancezorg Nederland via n.toby@ambulancezorg.nl of 06 20 60 30 19. Meer achtergrond- en inhoudelijke informatie, alsmede het onderhandelingsresultaat vindt u hier: http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/6592/cao-vanaf-2015.html