Hoe kan het dat er sinds 2002 honderden miljoenen zijn uitgegeven aan een landelijk elektronisch patiëntendossier, terwijl de echte besluitvorming daarover nog niet is afgerond? Het was een van de vragen waarmee parlementariërs kwamen, na het definitief wegstemmen van het Landelijk EPD. De SP wilde zelfs een parlementair onderzoek. Minister Schippers beloofde de Kamer in ieder geval dat cruciale momenten in de besluitvorming en de rol van alle betrokkenen zouden worden bezien. Daarvoor heeft zij nu de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) ingeschakeld.

Lessen
‘Gelet op de gedane investeringen is het van belang lessen te kunnen trekken uit het verloop van deze operatie’, motiveert Schippers het onderzoek. Het besluitvormingsproces en de invloed van alle betrokkenen daarop zal door een wetenschappelijke commissie van NSOB worden onderzocht. ‘Doel van het onderzoek is leerpunten vast te stellen voor eventuele toekomstige grootschalige implementatietrajecten in de zorg met een duidelijke ICT-component.’

Actoren
De rol van het ministerie van VWS, de Tweede en Eerste Kamer, de uitvoeringsorganisaties NICTIZ en CIBG, de koepel- en patiëntenorganisaties, de ICT-leveranciers, het CBP en het IGZ, de media en anderen gaat onder de loep. Met name de ‘3 sporen beleidsstrategie’ van het ministerie van VWS (faciliteren, stimuleren, wettelijk verankeren) zal tegen het licht worden gehouden, evenals de manier waarop de politiek is geïnformeerd over de voortgang, en de financiële verantwoording. Schippers verwacht tegen het einde van dit jaar het eindrapport van NSOB te ontvangen.