Op 15 juni jl. is het eerste certificaat officieel uitgereikt aan de RAVU.

Jaarlijks overlijden nog teveel mensen aan vermijdbare medische fouten. De overheid stelt daarom steeds hogere eisen aan de patiëntveiligheid van zorginstellingen. De certificeringsinstanties HKZ en Kiwa beoordelen zorginstellingen conform een nieuwe norm: cliënt-/patiëntveiligheid. Op 15 juni jl. is het eerste certificaat officieel uitgereikt aan de RAVU (ambulancedienst in de provincie Utrecht).

De overheid verwacht van zorginstellingen dat zij in 2012 cliënt- en patiëntveiligheid hebben ingebed in de bedrijfsvoering en dat zij het werken aan veiligheid kunnen aantonen.