AMC-SURPASS checklist wint IGZ ZorgVeiligPrijs
 

De door het AMC (Academisch Medisch Centrum Amsterdam) ontwikkelde SURPASS checklist heeft de IGZ ZorgVeiligPrijs gewonnen. Dat maakte Inspecteur-generaal Gerrit van der Wal vandaag bekend op het jaarlijkse patiëntveiligheidscongres van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).


De SURPASS checklist omvat het gehele operatieve proces, vanaf het preoperatieve traject tot en met de nazorg. Het benoemt verantwoordelijkheden en specifieke checks. Iedere stap bevat een dwingend stopmoment. Hierdoor wordt de patiëntveiligheid rondom operaties sterk verhoogd.
 

IGZ ZorgVeiligPrijs

Met de IGZ ZorgVeiligPrijs wil de IGZ positieve prestaties op het gebied van patiënt- en cliëntveiligheid belonen. Door goede initiatieven zichtbaar te maken kunnen zorgaanbieders van elkaar leren. Zo kan de kwaliteit van de zorg verbeteren.
De IGZ reikt vandaag de prijs voor de derde keer uit.


SURPASS checklist

De checklist SURPASS is in een groot onderzoeksprogramma getest. Uit het onderzoek bij zes deelnemende ziekenhuizen is gebleken dat door de toepassing van de SURPASS checklist de sterfte rondom operaties is gehalveerd en het aantal complicaties is gedaald met een derde. De resultaten van De SURPASS hebben wereldwijde aandacht gekregen. De WHO nam het direct op als een goed voorbeeld van een checklist. In Nederland hebben vele ziekenhuizen inmiddels de SURPASS methodiek overgenomen. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in the New England Journal of Medicine.


Juryoordeel

De jury is van mening dat de checklist zowel wetenschappelijk als praktisch een goed opgezette innovatie is, waarvan het effect duidelijk is aangetoond. De jury noemt de SURPASS checklist weliswaar niet vreselijk nieuw en innovatief. Maar juist omdát het zo bedrieglijk eenvoudig is, is het zo goed, getuige de imposante wetenschappelijk bewezen resultaten. Het is een schoolvoorbeeld voor een goed opgezette, slimme en effectieve interventie om de patiëntveiligheid te vergroten.

De jury van de IGZ ZorgVeiligPrijs bestaat uit:
• Gerrit van der Wal, Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg (voorzitter)
• Lidy Hartemink, Bestuurder Zorgcombinatie Noorderboog
• Peter Holland, oud-voorzitter KNMG
• Marjan Kaljouw, bestuursvoorzitter V&VN
• Harry Molendijk, Medisch manager Centrum Patiëntveiligheid Isala Klinieken en kinderarts-neonatoloog, NICU, Amalia kinderkliniek
• Rein Willems, Lid Raad van Toezicht VU / VUmc, lid CDA-fractie Eerste Kamer. Als president-directeur van Shell Nederland onderzocht Rein Willems de patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen.