Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft geparticipeerd in de ontwikkeling van een richtlijn voor opvang van geüniformeerde hulpverleners bij traumatische gebeurtenissen. Deze richtlijn is ontwikkeld door Stichting Impact samen met het Trimbosinstituut. Het doel is het voorkomen van stressgerelateerde klachten en stoornissen en de gevolgen daarvan zoals uitval in het arbeidsproces bij geüniformeerde hulpverleners na rampen en schokkende gebeurtenissen. De richtlijn geeft handvatten en instrumenten aan management, leidinggevenden en geüniformeerde hulpverleners en biedt een eenduidige standaard voor de psychosociale zorg aan geüniformeerden. Collegiale ondersteuning staat hierbij centraal. De aanbevelingen beschrijven wat te doen en wat niet te doen, voor, tijdens en na schokkende gebeurtenissen. Het gaat dan over de kennis en kunde die in de organisatie aanwezig moet zijn en aan welke randvoorwaarden de organisatie moet voldoen.

De in de richtlijn omschreven werkwijze sluit nauw aan op de huidige werkwijze van collegiale opvang (BOT) in de ambulancesector. In twee regio’s is meegewerkt aan een praktijktestfase waarin door het BOT in die regio de richtlijn positief werd beoordeeld. In de programmaraden Human Resource Policy en Zorg & Onderwijs van AZN is de richtlijn besproken. Door de programmaraden is aangegeven dat de richtlijn niet als sectorrichtlijn kan worden vastgesteld, maar wel als handvat kan dienen voor de organisatie en uitvoering van het BOT binnen de diverse ambulancediensten. De tekst van de volledige richtlijn is te vinden op de website van stichting Impact (www.impact-kenniscentrum.nl) en zal tevens op de website van Ambulancezorg Nederland worden geplaatst.

Download hier de samenvatting van de richtlijn

Meer informatie? Mail naar Paulien van der Meulen, programmamanager Ambulancezorg Nederland, p.vandermeulen@ambulancezorg.nl