Ambulancezorg Nederland is in 2014 het project ‘RAV’s voorbereid’ gestart met als doel Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) en de ambulancesector als geheel beter te prepareren op crises. Binnen het project zijn modelplannen en tools ontwikkeld om RAV’s hierbij te ondersteunen.

 
De uitgangspunten
‘RAV’s voorbereid’ heeft tijdens het project ambitieuze uitgangspunten gehanteerd om te komen tot diverse instrumenten, zoals:       
  • een landelijk uniform opschalingsmodel ambulancezorg
  • preparatie op basis van een risicobenadering
  • een all hazard approach benadering en een integraal crisisplan
  • in de ‘warme fase’ bruikbare plannen.
     
Hier leest u meer over het project 'RAV's voorbereid' en kunt u tevens alle ontwikkelde instrumenten bekijken en downloaden.