Als zorgverleners een landelijk netwerk voor gegevensuitwisseling willen gaan beheren, mogen ze dat doen binnen de bestaande wetten.

Binnenland Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) gaat onderzoeken hoe ze de bestaande wetgeving zo kan aanpassen dat de regionale uitwisseling van patiëntgegevens veilig kan zonder privacyschendingen.
Tegelijkertijd wil zij artsen de ruimte geven om zelf de landelijke infrastructuur voor uitwisseling over te nemen en te betalen. Als zorgverleners een landelijk netwerk voor gegevensuitwisseling willen gaan beheren, mogen ze dat doen binnen de bestaande wetten. De overheid heeft hier dan geen controle op, het ministerie van Volksgezondheid zal dat dan ook niet financieren.

NRC-politiek redacteur Antoinette Reerink over het voorstel van Schippers:

“Het gaat om een privaat initiatief van artsen. Op die manier krijg je dus een privaat landelijk EPD zonder overheidsbemoeienis.”

Dat voorstel stuit op veel kritiek. Niet alleen de partijen in de Tweede Kamer die tegen het EPD stemden – SP en PVV – willen dat niet, ook het CDA wijst dat idee af.

“Dat is nog onveiliger, dan als de overheid op de landelijke uitwisseling toeziet”, meent CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Begin april strandde het wetsvoorstel voor het EPD in de Eerste Kamer: een unieke gebeurtenis.

De SP diende vandaag alsnog een motie in voor een parlementair onderzoek naar de mislukte invoering van het EPD, een voorstel waar de partij al eerder voor pleitte.

SP-Kamerlid Renske Leijten:

“Er is driehonderd miljoen euro uitgegeven aan een systeem dat geen enkele medewerker in de zorg wil. Er is jarenlang door de politiek aan het EPD gesleuteld en getimmerd waardoor een gedrocht van jewelste is ontstaan. De politiek moet kritisch kijken naar haar eigen functioneren; hier is een hoop geld over de balk gegaan.”

De motie van de SP zal niet op een Kamermeerderheid kunnen rekenen, naar het zich laat aanzien. Minster Schippers heeft wel een evaluatie toegezegd door een onafhankelijke commissie. Die moet voor de zomer lessen trekken uit het mislukken van dit grote ICT-project van de overheid.