Minister Schippers van VWS heeft aangegeven haar medewerking aan het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor de verwerking van patiëntgegevens af te bouwen. Dit besluit is een gevolg van het verwerpen van het wetsvoorstel inzake het landelijk elektronisch patiëntendossier door de Eerste Kamer.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de minister laten weten dat zij tot het moment van daadwerkelijke ‘overdracht’ van het LSP beschouwd wordt als (mede)verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dat betekent onder meer dat zij wat betreft het LSP (mede)verantwoordelijk is voor de correcte behandeling van patiëntgegevens.