Endemisch gebied gewijzigd

De ebola-epidemie in Liberia, Sierra Leone en Guinee houdt nog steeds aan. Er zijn in deze drie landen 21.329 patiënten gemeld, waarvan 8.444 zijn overleden (WHO-gegevens 15 januari 2015). Dit is waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijke aantal patiënten. De WHO heeft per 18 januari 2015 Mali ebolavrij verklaard.
De triagestandaarden zijn daarom geactualiseerd (zie: RIVM bijlage 1a t/m 1e Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH). 
Deze wijziging is opgenomen in de Ambulance app (zie LPA8; actueel). 

Landelijk informatiepunt

Het landelijk ebola-informatiepunt wordt per 1 februari 2015 beëindigd. Dit is omdat er weinig gebruik meer van gemaakt wordt. Via een voicemailbericht worden burgers met algemene vragen over ebola en de huidige uitbraak in West-Afrika verwezen worden naar de GGD in hun regio.