Hans Simons nieuwe voorzitter van Ambulancezorg Nederland

 
De leden van de Vereniging Ambulancezorg Nederland hebben drs. H.J. Simons benoemd tot voorzitter. Simons heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring en is zeer bekend met de zorgsector. Hij volgt drs. G.E.L.M. Worm op die gedurende bijna vijf jaar voorzitter van de sectororganisatie is geweest.
 
Ambulancezorg bevindt zich op het snijvlak van zorg en veiligheid. In Hans Simons heeft Ambulancezorg Nederland een voorzitter gevonden met een brede ervaring op beide terreinen.  Een belangrijk speerpunt zal zijn het nader vormgeven van de rol van de ambulancesector in de keten van acute zorg. Tegelijkertijd zal de relatie en samenwerking met de veiligheidsregio’s verder worden geïntensiveerd. Hiernaast zal Hans Simons zich met enthousiasme inzetten voor de verdere structurering van de sectororganisatie, nu deze per 1 januari 2011 de werkgeversfunctie vervult.
 
Hans Simons is politicoloog en was jaren actief als wethouder en waarnemend burgemeester van Rotterdam. Binnen de zorgsector heeft hij de nodige functies bekleed. Van 1989 tot 1994 was hij Staatssecretaris van Volksgezondheid. Verder heeft hij vijf jaar de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur van het NIZW vervuld. Ook in de wereld van de zorgverzekeraars is Simons, met name vanwege zijn lidmaatschap van diverse Raden van Toezicht, geen onbekende.