TMFI en FPKM gaan nauw samenwerken - Letseldiagnostiek bij kinderen bij een vermoeden van mishandeling of seksueel misbruik nu ook mogelijk in Zuid Limburg
 
The Maastricht Forensic Institute (TMFI) en de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) gaan nauw met elkaar samenwerken op het gebied van forensisch-medisch onderzoek bij kinderen bij een vermoeden van fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Sinds kort beschikt de FPKM bij TMFI over een speciale ruimte waar de forensisch artsen voor kinderen en forensisch kinderverpleegkundigen letselonderzoek kunnen verrichten bij kinderen. Ook gaan TMFI en de FPKM met elkaar samenwerken op wetenschappelijk vlak – zo wordt er gewerkt aan een zedenkit speciaal voor kinderen en zijn er ontwikkelingen op het gebied van onderwijs.
 
Forensisch-medisch onderzoek

Niet alle kinderen groeien op in een veilige omgeving. Zij kunnen met allerlei vormen van huiselijk geweld in aanraking komen. Forensisch-medisch onderzoek helpt dan om van vermoedens feiten te maken. Bertine Spooren, forensisch arts voor kinderen (FPKM): ‘We zijn erg blij dat we nu ook in Zuid Limburg beschikken over een volledig uitgeruste en kindvriendelijke onderzoeksruimte. Het vaststellen van feiten is in het belang van het kind, van de ouders en van hulpverleners. Soms ondersteunen de bevindingen de vermoedens, soms blijkt er ook sprake van een andere oorzaak, bijvoorbeeld van een onderliggende medische aandoening. Het is erg prettig dat een kind niet altijd meer hoeft af te reizen naar onze polikliniek in Utrecht’.
 
Samenwerken op wetenschappelijk vlak
Forensische pediatrie is een relatief jong en specialistisch vakgebied. Het vraagt naast specifieke deskundigheid op verschillende aandachtsgebieden om ervaring, routine en een forensisch referentiekader. Het onderzoek is gericht op waarheidsvinding en conclusies zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke medische literatuur. De FPKM en TMFI werken samen als het gaat om ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een zedenkit speciaal voor kinderen.
 
Symposium op 25 november 2014
Op dinsdag 25 november 2014 organiseren TMFI en de FPKM in de middag een symposium over het belang van forensisch-medisch onderzoek bij kinderen, de betrokkenheid van de diverse disciplines hierbij en hoe we met elkaar forensisch-medisch onderzoek bij kinderen in Zuid Limburg een vaste plek kunnen geven in de zorgketen rondom een kind. Sprekers die hun bijdrage hebben toegezegd zijn onder andere Thea van Zeben, kinderarts Maastricht Universitair Medisch Centrum en Paul Beker, vertrouwensarts AMK Zuid Limburg. Locatie is TMFI/Universiteit Maastricht. Begin oktober wordt de uitnodiging met het programma verzonden en kunnen geïnteresseerden zich inschrijven.
 
Forensische Polikliniek Kindermishandeling 
Als expertisecentrum voor letselonderzoek bij kinderen is de FPKM al 10 jaar gespecialiseerd in het verrichten van onafhankelijk forensisch-medisch onderzoek bij 0- tot 18-jarigen. De FPKM kan 24 uur per dag, 7 dagen per week worden ingeschakeld wanneer er een vermoeden is van fysieke mishandeling, toegebracht letsel of seksueel misbruik bij een kind. De FPKM onderzoekt kinderen in opdracht van verwijzers uit zowel de juridische als de medische sector. De werkwijze van de FPKM is door de combinatie van medische, forensische, juridische en verpleegkundige expertise bij kinderen uniek in Nederland. De polikliniek is gevestigd in Utrecht en beschikt over een Mobiel Team dat het kind op locatie, zoals bij The Maastricht Forensic Institute, kan onderzoeken.
 
The Maastricht Forensic Institute
The Maastricht Forensic Institute (TMFI) is een onafhankelijk, wetenschappelijk gedreven instituut dat zich richt op forensisch onderzoek van topniveau. Als eerste en enige in Nederland combineert TMFI het forensisch-technisch onderzoek van materiële sporen met rechtspsychologische en gedragswetenschappelijke expertise van onder andere Maastricht University. TMFI is wetenschappelijk gedreven en werkt onafhankelijk in opdracht voor politie, justitie en advocatuur alsook voor particulieren en voor bedrijven.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kijk op www.polikindermishandeling.nl en op www.tmfi.nl. De Forensische Polikliniek Kindermishandeling is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten.