In 2004 is de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) gestart met het verrichten van forensisch-medisch onderzoek bij mogelijk mishandelde kinderen.


Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan organiseert de FPKM op donderdag 20 maart 2014 een landelijk symposium dat geheel in het teken staat van de samenwerking tussen ketenpartners bij een vermoeden van kindermishandeling.
 
Het symposium is bedoeld voor alle hulpverleners en andere professionals die in hun dagelijks werk te maken kunnen krijgen met kindermishandeling. Zowel professionals werkzaam in de medische sector als die in de juridische sector zijn deze dag van harte welkom!
 
Voor meer informatie over het symposium en de FPKM, verwijs ik u graag naar het nieuwsbericht of kijk op de website.