Ruim 130 mensen waren gisteren aanwezig op de slotconferentie Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA8). We kijken terug op een zeer geslaagde dag, waarop de nieuwe versie van het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA8) is gepresenteerd. Circa 130 mensen uit het ‘ambulanceveld’ waaronder medisch managers, ambulanceverpleegkundigen, -chauffeurs en opleidingsfunctionarissen hebben de concepten LPA8 met elkaar besproken.

 
Meer ondersteuning ambulanceverpleegkundigen
Vrijwel alle aanwezigen onderschreven de methodiek en de inhoud van de (concept) protocollen, die mede bepalen waaraan de kwaliteit van de ambulancezorg moet voldoen. In de nieuwe versie van LPA8 ligt meer nadruk op het bieden van ondersteuning aan de ambulanceverpleegkundige. Hierdoor kan de ambulanceverpleegkundige beter bepalen wat de juiste zorg is voor de patiënt.
 
Definitieve versie LPA8
Op 26 maart 2014 stellen de besturen van de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers, V&VN Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland de LPA8 formeel vast. LPA8 komt zoals u van ons gewend bent, als gedrukt boekje beschikbaar en wordt dit jaar tevens als APP ontsloten; een primeur! Met de regionale opleidingsfunctionarissen en de Academie voor Ambulancezorg is inmiddels de (na)scholing besproken. Hieraan levert de protocollencommissie ook haar bijdrage.
 
Meer informatie
Hebt u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Wim ten Wolde, programmamanager Ambulancezorg Nederland & ambtelijk secretaris protocollencommissie, via w.tenwolde@ambulancezorg.nl