OLST-WIJHE - Het convenant Patiëntenveiligheid Ambulancezorg is vrijdag getekend door burgemeester Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe en directeur Piet Huizinga van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) IJsselland.

In dit convenant staan de gemaakte afspraken over duidelijke adressering, communicatie over wegafsluitingen en op afstand bedienbare afsluitingen. Deze factoren hebben invloed op de aankomsttijd van een ambulance, aldus de gemeente Olst-Wijhe in een persbericht.

Het convenant moet ertoe leiden dat ook moeilijk vindbare adressen snel door de ambulance worden gevonden.