Het kabinet heeft de levensloopregeling afgeschaft. Op 1 januari 2022 stopt de regeling voor de huidige deelnemers. De levensloopregeling is een onderdeel van de ouderenregelingen in de cao ambulancezorg, zowel voor de publieke als voor de private werknemers.

 
Werkgroep ouderenregelingen
Ambulancezorg Nederland formeert een werkgroep die zich samen met een externe deskundige gaat buigen over deze problematiek. Tevens zal hierover afstemming met de vakbonden plaatsvinden aan de cao tafel.
 
Ambulancesector volgt niet automatisch Brandweersector
Voor de publieke werknemers binnen de ambulancesector was de toepassing van de levensloopregeling tot nu toe hetzelfde als voor de werknemers in de brandweersector. De sociale partners in LOGA verband zijn zich aan het beraden over oplossingen voor het FLO-overgangsrecht. Ambulancezorg Nederland kan ervoor kiezen de resultaten van het LOGA overleg ook voor de ambulancesector toe te gaan passen, maar dit is geen automatisme en er kunnen ook andere keuzes worden gemaakt dan bij de brandweer.
 
Fiscaal vriendelijk opnemen levensloop in 2013 wordt afgeraden
In 2013 is het mogelijk fiscaal vriendelijk levensloop uit te laten keren. Ambulancezorg Nederland adviseert werknemers ondanks de aantrekkelijke belastingregeling om geen opnamen te doen uit het levenslooptegoed. Deze regeling is immers bedoeld als inkomensvoorziening tijdens de ouderenregeling en het is verstandig de collectieve oplossingen af te wachten. Nu opnemen betekent dat het risico ontstaat financiering te missen om gebruik te kunnen maken van toekomstige alternatieve afspraken.