‘We moeten de kansen aangrijpen die de technologie biedt om de zorg te verbeteren. Je komt niet uit de crisis door te blijven zitten waar je zit.’ Dat heeft minister Schippers van VWS vrijdag gezegd tijdens het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van het boek Diagnose Zorginnovatie.
 

De minister gaf aan ‘genoeg te hebben van al het gesomber’. Ze is van mening dat onnodig vaak wordt gedacht dat innovatieve projecten niet mogelijk zijn.

Versnelling van innovatieprocessen
In het boek Diagnose Zorginnovatie schetsen de auteurs Michel van Schaik en Philip Idenburg hoe het delen van techno
logie kan leiden tot een versnelling van innovatieprocessen in de zorg. Het boek is de slotfase van een project waaraan vele professionals en bedrijven hebben meegewerkt. De meest succesvolle innovatie vindt volgens de auteurs plaats als sprake is van een mix van kennis en ondernemerschap. De grootste verbeteringen in de zorg kunnen worden gerealiseerd als wordt ingezet op een combinatie van “low tech en high touch” waarmee bijvoorbeeld de leefstijl van mensen wordt aangepast. ‘Waarom proberen we niet om een rookvrije generatie te creëren’, aldus Idenburg.

Innovatieagenda
In het boek wordt een innovatieagenda voor de komende jaren neergelegd met doelstellingen op deelgebieden. Zo moeten kankerpatiënten meer invloed krijgen op hun behandeling en patiënten die veel verschillende medicijnen gebruiken zouden dat altijd op een veilige manier moeten doen.

 
Bron: Zorgvisie; De brug tussen beleid en praktijk