Welke gevolgen heeft de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) voor het beroepsgeheim? Geen. De patiënt bepaalt of zijn huisarts of ziekenhuis een EPD voor hem mag maken en zo ja, welke behandelaars die gegevens mogen inzien. Het is ...