De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) zet zich in voor de verbetering van zorg in de laatste levensfase. Zij heeft daartoe een Stuurgroep ingesteld. Daarin zitten vertegenwoordigers van artsen-, verpleegkundigen-, patiënten- en ouderenorganisaties. Namens deze organisaties vragen we uw hulp zodat wij deze zorg kunnen verbeteren.


Zorg in de laatste fase van het leven niet altijd passend
Goede zorg is passende zorg. Niet te veel, niet te weinig. Zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van degene die aan het einde van het leven is. Helaas blijkt dat zorg in de laatste fase van het leven niet altijd passend is. Er zijn steeds meer behandelingen mogelijk, maar hoe zorgen patiënten en artsen ervoor dat ze de juiste behandeling kiezen? Welke afwegingen moeten gemaakt worden wanneer iemand op hoge leeftijd is of ernstig ziek? Hoe komt het dat we vaak achteraf beseffen dat de gegeven zorg niet passend was?

Deel uw ervaringen met ons!
Wat maakt dat de zorg in de laatste levensfase al dan niet passend is? U kunt ons helpen deze vraag te beantwoorden, zodat wij de problemen kunnen aanpakken. Heeft u nu of in het verleden te maken gehad met zorg in de laatste fase van het leven, als patiënt, als naaste of als zorgverlener? Wilt u uw ervaringen, positief of negatief, met ons delen? Hiervoor hoeft u geen expert te
zijn; wel ‘ervaringsdeskundige’. U kunt, met uw persoonlijke ervaringen, een verschil maken voor patiënten in de toekomst.

Online vragenlijst
Als u wilt meewerken aan dit project, kunt u onderstaande link aanklikken. U wordt dan doorgeleid naar een online vragenlijst.

Naar de vragenlijst

Hartelijk dank voor uw deelname!
Prof. dr. Gerrit van der Wal, voorzitter KNMG-stuurgroep 'Passende zorg in de laatste levensfase'