Voor werknemers met een publieke taak die slachtoffer zijn van geweld is het mogelijk om aangifte te doen onder nummer (in plaats van naam en/of adresgegevens). Aangifte onder nummer is één van de opties om (gedeeltelijk) anonieme aangifte te doen.
 

Maar hoe anoniem is die aangifte eigenlijk? Welke opties zijn er nog meer? Wat kan de werkgever doen? En wat zijn de rechten van de aangever dan? Op deze vragen geeft de factsheet antwoord.
 
Deze factsheet is gemaakt door het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het document geeft inzicht in het bestaand beleid over (gedeeltelijke) anonimiteit in het strafproces.

Bron: rijksoverheid.nl