Eind april hebben CNV Publieke Zaak, Abvakabo FNV en Ambulancezorg Nederland (AZN) een principe-akkoord gesloten voor een nieuwe cao ambulancezorg. Dit akkoord is na de achterbanraadpleging goedgekeurd. Op 3 juni 2013 is het definitieve cao akkoord ondertekend.

 

Cao voor ruim 5000 medewerkers
De nieuwe cao is van toepassing op alle medewerkers -ruim 5.000- in dienst van de 25 ambulanceorganisaties. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2013 en loopt tot 1 januari 2015.

Tevreden
AZN is tevreden over het behaalde onderhandelingsresultaat en publiceert de cao zo snel mogelijk.

Vragen?
Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact op met Marloes Walma, programmamanager Ambulancezorg Nederland, via m.walma@ambulancezorg.nl of 038 – 422 57 72.