“Vandaag hebben CNV Publieke Zaak, FNV Bondgenoten en Ambulancezorg Nederland (AZN) een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao ambulancezorg. We zijn erg tevreden met dit resultaat,” aldus Hans Simons, voorzitter AZN. De nieuwe cao is van toepassing op alle medewerkers -ruim 5.000- in dienst van de 25 ambulance-organisaties. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2013 en loopt tot 1 januari 2015.

 
Structurele loonsverhoging
Partijen hebben afgesproken dat medewerkers een structurele loonsverhoging krijgen van 1% per 1 juli 2013 en 1% per 1 juli 2014. Daarnaast wordt tweemaal een eenmalige uitkering van respectievelijk 0,75% op 1 oktober 2013 en 0,50% op 1 oktober 2014 verstrekt.
 
Verdere afspraken
AZN en de vakbonden hebben over veel onderwerpen afspraken met elkaar gemaakt. Zo zijn voor medewerkers in ouderen-overgangsregelingen mogelijkheden afgesproken waarmee zij de financiële gevolgen van het AOW-gat op kunnen vangen. Verder wordt de verplichte functiekeuring (PAM) in het kader van gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheid voor bepaalde groepen medewerkers ingevoerd. Tot slot hebben partijen afspraken gemaakt over gezond en effectief roosteren, een pilot over standplaatsen, de nieuwe functies op de zorgambulance en de sociale gevolgen voor medewerkers bij fusie en reorganisatie.  Lees hier het hele principeakkoord.
 
Duurzame inzetbaarheid
Cao-partijen erkennen het belang van duurzame inzetbaarheid. Hierdoor kunnen medewerkers tot op hogere leeftijd gezond en actief zijn. Dit is misschien niet voor iedere functie binnen de ambulancesector mogelijk. In die gevallen is het verstandig duidelijkheid te verschaffen aan (toekomstige) medewerkers en voor hen vanaf jongere leeftijd al loopbaanpaden uit te zetten, zowel binnen als buiten de sector.  Cao-partijen gaan in een gezamenlijke paritaire werkgroep met dit onderwerp aan de slag.
 
Tevreden
AZN is tevreden over het behaalde onderhandelingsresultaat en is verheugd dat er een, voor alle partijen, goed principeakkoord op tafel ligt.