Op 10 april 2013 organiseert Acute Zorgregio Oost (AZO) een scholingsavond met als thema "Kindertraumatologie". Wij nodigen u hiermee van harte uit om deze avond bij te wonen.

 

Deze scholingsavond is interessant voor meldkamercentralisten, ambulance-, MMT- en SEH-medewerkers, traumatologen, anesthesiologen, kinderartsen/- verpleegkundigen en huisartsen.
Tijdens de scholingsavond komen de onderwerpen nieuwe ontwikkelingen omtrent initiële benadering van het ernstig gewonde kind, opvang op straat en op de SEH van het ernstig gewonde kind en kindertraumatologie aan de orde.

Accreditatie is aangevraagd bij de NVSHA, NVK, NVvH NIV en het kwaliteitsregister V&V.

In de bijlage treft u het programma van deze scholingsavond aan. Inschrijving vindt plaats via de website van AZO.

Op 22 mei 2013 wordt er een ketenavond traumatologie georganiseerd. Deze vindt plaats in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Informatie en inschrijving eveneens via de website van AZO.