Over de werkgeversfunctie van Ambulancezorg Nederland


Sinds 1 januari 2011 vervult Ambulancezorg Nederland de werkgeversfunctie voor de ambulancesector. Vanaf dat moment is de sector-cao van kracht die de vier voorafgaande cao’s vervangt. Onderdeel van de werkgeversfunctie van AZN is een werkgevershelpdesk voor cao-zaken. Deze is alleen toegankelijk voor P&O-functionarissen.   
Vanuit AZN wordt de werkgeversonderhandeldelegatie ingevuld. Samen met de werknemersorganisaties wordt de cao voorbereid en afgesloten. Vervolgens wordt er invulling gegeven aan de gemaakte afspraken. AZN zet zich in voor een moderne en flexibele cao. Goede arbeidsverhoudingen en een prettig en gezond werkklimaat zijn onmisbaar om het werk in de ambulancesector aantrekkelijk te maken en te houden.

 
 

Sector-cao Ambulancezorg

De volledige tekst van de sector-cao Ambulancezorg die van kracht is vanaf 1 januari 2015 kunt u vinden op deze website. Onder 'CAO downloaden' vindt u de officiële tekst inclusief alle bijlagen van de sector-cao Ambulancezorg, zoals die ook in het boekje is afgedrukt.
Ook kunt u hier de twee voorgaande versies van de sector-cao downloaden.