Beleid


Hét uitgangspunt voor het beleidskader van de sector is zorgverlening. De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) is volgens de Wet Ambulancezorg (WAZ) een zorginstelling. De 24 RAV-en leveren mobiele zorg die gelijk van inhoud en niveau is.
 
Dit betekent dat ambulancemedewerkers uit verschillende regio’s eenvoudig met elkaar kunnen samenwerken en elkaars werk soepel kunnen overnemen. Bovendien wordt ambulancezorg net zo gefinancierd als andere zorgaanbieders en werkt men intensief samen met tal van partners in de keten van (acute) zorg, bijvoorbeeld traumacentra. Gezamenlijk staan de zorginstellingen voor de maatschappelijke opgave kwalitatief hoogstaande en goed georganiseerde zorg aan hun patiënten te bieden.
 
Natuurlijk is ook afstemming aan de orde met anderen zoals de partners in de keten van openbare orde en veiligheid, onderwijs en wetenschap, zorgverzekeraars, toezichthouders en de overheid.