Geslaagde bijeenkomst leden bedrijfsopvangteam ambulancezorg


Ruim 70 leden van bedrijfsopvangteams uit de ambulancesector waren op 9 juni jl. aanwezig tijdens een bijeenkomst van Ambulancezorg Nederland. Het bedrijfsopvangteam ondersteunt collega’s die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt, de zogenaamde collegiale opvang.
 
Betty van der Roest, programmamanager Ambulancezorg Nederland, opende de bijeenkomst. Het eerste deel van de bijeenkomst bestond uit twee presentaties. Christianne van der Meer, onderzoeker en psycholoog bij het AMC, verzorgde een presentatie over de smartphone applicatie SUPPORT Coach. De SUPPORT Coach biedt ondersteuning aan mensen met psychische klachten na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Het AMC is in februari 2015 gestart met een onderzoek bij verschillende RAV’s waarbij wordt gekeken naar de effectiviteit van deze app. Het onderzoek draagt bij aan bewijs voor effectieve apps die in de toekomst mogelijk binnen de eigen RAV inzetbaar zijn, bijvoorbeeld als aanvullend middel naast de collegiale opvang. De verwachting is dat in de loop van 2016 het onderzoek is afgerond en de app beschikbaar komt.

Vervolgens verzorgde Peter van Loon, adviseur op het terrein van crisis, stress en trauma, een presentatie waarin hij onder andere inging op PTSS (wat is het precies, waar vindt het zijn oorsprong en hoe verhoudt zich dit tot collegiale opvang) en het effect van het zogenaamde ´stapelen´ van incidenten. Ook ging hij in op de huidige stand van zaken en ontwikkelingsrichtingen met betrekking tot aandacht en zorg voor mensen na schokkende gebeurtenissen.
 
Na een korte pauze gingen de deelnemers in groepen aan de slag met het bespreken van drie BOT-gerelateerde casuïstieken. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de rol van het bedrijfsopvangteam in deze situaties. Aan het eind van de bijeenkomst vond plenair een terugkoppeling plaats waarbij Peter van Loon als deskundige zowel vanuit een theoretisch als praktisch perspectief de voorgestelde aanpak van de deelnemers van suggesties voorzag.
 
Ambulancezorg Nederland kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst.