Project 'RAV's voorbereid'; sector beter geprepareerd op crises


Ambulancezorg Nederland is in 2014 het project ‘RAV’s voorbereid’ gestart met als doel Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) en de ambulancesector als geheel beter te prepareren op crises. Binnen het project 'RAV's voorbereid' zijn modelplannen en tools ontwikkeld om RAV’s hierbij te ondersteunen.
 
De uitgangspunten
‘RAV’s voorbereid’ heeft tijdens het project ambitieuze uitgangspunten gehanteerd om te komen tot diverse instrumenten, zoals bijvoorbeeld:
  • een landelijk uniform opschalingsmodel ambulancezorg
  • preparatie op basis van een risicobenadering
  • een all hazard approach benadering en een integraal crisisplan
  • in de ‘warme fase’ bruikbare plannen
  • 8 taakkaarten
Implementatiefase
Het project ‘RAV’s voorbereid’ bevindt zich nu in de implementatiefase. Veel van de benodigde modelplannen en tools - wij noemen ze ‘instrumenten’ - zijn opgeleverd aan de RAV’s. Zij vullen de plannen aan met regionale uitwerkingen. Vervolgens implementeren de RAV´s een en ander in de eigen regio.

Alle documenten digitaal op deze webpagina
Alle documenten behorende bij het project 'RAV's voorbereid' zijn te vinden op de website van Ambulancezorg Nederland. U kunt hier onder andere de definitieve versies vinden van het instrument voor risicoanalyse RAV, het model opschalingsplan ambulancezorg en het model integraal crisisplan, alsmede achtergrond- en voorbeelddocumenten.

Instrumentenkoffer
Eind mei heeft Ambulancezorg Nederland de ‘instrumentenkoffer’ verspreid onder de RAV’s en relevante stakeholders. Deze instrumentenkoffer bevat onder meer het implementatieplan, in de vorm van de ‘Routeplanner RAV’s voorbereid’ en de ‘Implementatiewijzer’. In de instrumentenkoffer zit ook een USB stick waarop de definitieve versies van rapportages en plannen zijn geplaatst.
 
Oplevering integraal crisisplan app & scholing
Een integraal crisisplan app is nog in ontwikkeling en wordt begin juli 2015 aan de RAV’s opgeleverd. Scholing voor RAV personeel in dit verband wordt landelijk ontwikkeld en opgeleverd in het vierde kwartaal van 2015.

Meer informatie?
Wilt u meer weten of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Mail dan naar
ravvoorbereid@ambulancezorg.nl