Opgeschaalde zorgAmbulancezorg Nederland is in 2014 het project ‘RAV’s voorbereid’ gestart met als doel Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) en de ambulancesector als geheel beter te prepareren op crises. Binnen het project 'RAV's voorbereid' zijn modelplannen en tools ontwikkeld om RAV’s hierbij te ondersteunen.

 
De uitgangspunten
‘RAV’s voorbereid’ heeft tijdens het project ambitieuze uitgangspunten gehanteerd om te komen tot diverse instrumenten, zoals bijvoorbeeld:
  • een landelijk uniform opschalingsmodel ambulancezorg
  • preparatie op basis van een risicobenadering
  • een all hazard approach benadering en een integraal crisisplan
  • in de ‘warme fase’ bruikbare plannen
 
Implementatiefase
Het project ‘RAV’s voorbereid’ bevindt zich nu in de implementatiefase. Veel van de benodigde modelplannen en tools - wij noemen ze ‘instrumenten’ - zijn opgeleverd aan de RAV’s. Zij vullen de plannen aan met regionale uitwerkingen. Vervolgens implementeren de RAV´s een en ander in de eigen regio.

Oplevering integraal crisiplan app & scholing
Een integraal crisisplan app is nog in ontwikkeling en wordt begin juli 2015 aan de RAV’s opgeleverd. Scholing voor RAV personeel in dit verband wordt landelijk ontwikkeld en opgeleverd in het vierde kwartaal van 2015.
 
Alle documenten digitaal op deze webpagina
Alle documenten behorende bij het project 'RAV's voorbereid' vindt u rechts in de kolom Downloads. U kunt hier onder andere de definitieve versies vinden van het instrument voor risicoanalyse RAV, het model opschalingsplan ambulancezorg en het model integraal crisisplan, alsmede achtergrond- en voorbeelddocumenten.

Instrumentenkoffertjes
Eind mei 2015 hebben de RAV-directies en de leden van de projectgroep 'RAV's voorbereid' (werkzaam in alle RAV regio's) een instrumentenkoffertje ontvangen met hierin een aantal geprinte middelen die zijn ontwikkeld. Werkt u bij een RAV, vraag uw werkgever hier desgewenst naar. De instrumentenkoffertjes zijn tevens verstuurd aan een aantal externe relaties van AZN.

Meer informatie?
Wilt u meer weten of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Mail dan naar info@ambulancezorg.nl

Op de hoogte blijven over GGB?
Op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken rondom Grootschalige Geneeskundige Bijstand? Volg dan de GGB-themapagina op het GGD-GHOR kennisnet.