Ebola update 7 - 12 mei 2015


Endemisch gebied gewijzigd

Op 9 mei jl. heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) Liberia ebolavrij verklaard. Sinds 42 dagen zijn er geen nieuwe ebolapatiënten gemeld. De WHO heeft vanaf die datum een periode van verhoogde alertheid gedurende 90 dagen afgekondigd. Er is namelijk een kans op mogelijke verspreiding van ebola vanuit de buurlanden Sierra Leone en Guinee waar de ziekte nog niet onder controle is.
 
Tot nu toe heeft de ebola-uitbraak 26.628 patiënten veroorzaakt waarvan 11.020 mensen zijn overleden. De uitbraak heerst nu nog in Sierra Leone en Guinee. De situatie lijkt in deze landen te verbeteren. Afgelopen weken neemt het aantal nieuwe patiënten met ebola af.

De triagestandaarden zijn daarom geactualiseerd (zie: RIVM bijlage 1a t/m 1e Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH).
Deze wijziging is ook opgenomen in de Ambulancezorg app (zie LPA8; actueel).

Vragen of meer informatie?

Indien u naar aanleiding van deze update vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact op met Wim ten Wolde via w.tenwolde@ambulancezorg.nl

Deze ebola update is per mail verstuurd aan leden AZN, VWS, RIVM, IGZ, GGD GHOR NL, NVMMA, V&VN Ambulancezorg, Landelijke Protocollencommissie Ambulancezorg en de communicatieadviseurs RAV’s.
Ebola updates worden ook verspreid via de Ambulancezorg app en staan tevens op www.ambulancezorg.nl (richtlijnen/protocollen; actueel)