Onderzoek Gegevensdragers en Behandelwensen in de Ambulancezorg


Vier studenten van hogeschool Saxion Deventer en Enschede voeren onderzoek uit binnen de ambulancezorg.
Onderzocht wordt welke soorten behandelwensen van patiënten ambulanceverpleegkundigen in de praktijk tegen komen en hoe daarmee wordt omgegaan bij niet-aanspreekbare patiënten.

 

Aanleiding voor dit onderzoek is dat er onvoldoende inzicht is in de omvang en gebruik van gegevensdrager in de acute zorg. Door middel van een enquête wordt getracht meer inzicht te verkrijgen.

De enquête is alleen bedoeld voor ambulanceverpleegkundigen die langer dan 1 jaar werkzaam zijn in de ambulancezorg.
Het invullen van de enquête vergt ca. 15 minuten, is anoniem en de antwoorden worden alleen gebruikt voor dit onderzoek.
 
Wij stellen het op prijs als u de vragen zo goed en volledig mogelijk invult. Dit komt de betrouwbaarheid van ons onderzoek ten goede.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
 
Meer informatie?
Wilt u naar aanleiding van dit bericht meer weten over dit onderzoek?
Neem dan contact op met Wiro Gruijters, beleidsadviseur Ambulancezorg Nederland via w.gruijters@ambulancezorg.nl, of Wim ten Wolde, programmamanager Ambulancezorg Nederland via w.tenwolde@ambulancezorg.nl,

Klik hier voor de enquête