Evaluatiestudie strikte isolatie in de ambulancezorg


In het Landelijk Protocol Ambulancezorg (versie 8) staat bij welke ziekten strikte isolatie moet worden toegepast in de ambulancezorg. Ambulancezorg Nederland is gestart met een evaluatiestudie hiernaar.
 

Deze studie wordt uitgevoerd door Charlot Laumen en Benita Jansen van de Vrije Universiteit Amsterdam (Management Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences). Onderzocht wordt op welke wijze de ambulancezorg voor deze categorie patiënten regionaal is georganiseerd op basis van recente ervaringen met de voorbereidingen en de uitvoering van het vervoer ebola (verdachte) patiënten.
 
Het evaluatieonderzoek omvat verschillende onderdelen o.m.:
• organisatie van de ambulancezorg in relatie tot de keten: GGD, huisarts, SEH, (universitair) ziekenhuis;
• interne organisatie RAV: uitvoering door alle medewerkers, dedicated teams of uitvoering door ziekenhuismedewerkers;
• arbeidsgerelateerd/arbo: rooster; fysieke en mentale eisen; weerstand; etc.
• financiën, beheer en logistiek
De evaluatiestudie richt zich niet op de medische inhoudelijke aspecten.
Het onderzoek zal o.a. door middel van interviews plaats vinden en wij vragen bij deze uw medewerking indien u hiervoor benaderd wordt.
 
Doel van deze evaluatie
Aanbevelingen voor het bestuur van Ambulancezorg Nederland op welke wijze de zorg voor alle patiënten waarvoor strikte isolatie is vereist, het beste kan worden georganiseerd en uitgevoerd.
 
Meer informatie?
Wilt u naar aanleiding van dit bericht meer weten over deze evaluatiestudie?
Neem dan contact op met Wim ten Wolde, programmamanager Ambulancezorg Nederland via w.tenwolde@ambulancezorg.nl.