Informatieve bijeenkomst ‘NEN7510 in de ambulancezorg’


Op 26 maart organiseerde AZN een informatiedag voor haar leden over informatiebeveiliging in de ambulancezorg. Aanleiding was de totstandkoming van het ‘Implementatiehandboek NEN7510 Ambulancezorg’ en het besluit binnen AZN dat alle RAV’s hiermee aan de slag gaan.

NEN7510 is de norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm, die in wetgeving is opgenomen, biedt zorginstellingen een leidraad voor het formuleren, vastleggen en controleren van de interne informatiebeveiliging. Onder informatiebeveiliging in de zorgsector wordt verstaan: het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden.
 
Tijdens de informatiedag lichtte Rene Gouwens, programmamanager managementsystemen bij NEN Training & Advies, de norm uitgebreid toe. Jan Willem Schoemaker, Corporate Information Security Officer & Business Continuity Manager bij het Erasmus MC in Rotterdam, vertelde vervolgens over de implementatie van de norm in het Erasmus MC. Na de pauze waren er presentaties over identiteitsfraude in de zorg en over de gevaren van hacking. Ronald Schilperoort, manager ICT bij Ambulance Amsterdam en voorzitter van de werkgroep Informatiebeveiliging van AZN, sloot de dag af met een nadere toelichting op het handboek en praktische adviezen. Doel is dat alle RAV’s over enkele jaren gecertificeerd zijn tegen NEN7510.