Geslaagde themabijeenkomst over competentiegericht interviewen en selecteren


Ambulancezorg Nederland organiseerde op 12 maart jl. een themabijeenkomst voor het middenkader over het onderwerp competentiegericht interviewen en selecteren. Ruim 25 belangstellenden uit de sector reisden af naar Bilthoven en namen deel aan deze bijeenkomst.


Anne Dijkman en Jozef Zondag, beide adviseurs bij Berenschot, verzorgden tijdens deze bijeenkomst een interactieve presentatie over competentiegericht interviewen en selecteren. De gepresenteerde informatie biedt aanknopingspunten om het rendement van sollicitatiegesprekken met potentiele nieuwe medewerkers waar mogelijk te vergroten door te beoordelen op basis van competenties. Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen: componenten van een competentie, de verschillende type vragen, de techniek van het beoordelen en de opbouw en onderdelen van een sollicitatiegesprek. Doordat de theorie tijdens de themabijeenkomst direct toegepast werd met behulp van korte oefeningen, had de bijeenkomst een praktisch karakter. Tot slot kregen alle deelnemers praktische handreikingen mee, zodat de methodieken direct toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk.
 
AZN-themabijeenkomsten voor middenmanagement
AZN organiseert vier keer per jaar een themabijeenkomst voor het middenmanagement. Met deze themabijeenkomsten wil AZN het middenmanagement relevante informatie aanreiken. Ook wil de brancheorganisatie hen de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten, zodat de middenmanagers onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.